I vè faire bin frôd lè s'maine-ci, fârè faire di feû das lè chèn'wêye !

 

Einvaux (54 - L'ninville / Lunéville)

 

Pou dimanche quînze di mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins înk et lè jonêye, cè s'rè i piat înk.

Lo taps vè s'rèkairi et lo vat soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo lundi sâze di mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins qwète et lè jonêye, i f'rè zèrô.

Y èrè tot-piein d'nuêges et lo vat soff'rè è dèyhh kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo mègui dèyhh-sept di mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins sept et lè jonêye, i f'rè moins dous'.

Lo taps vè s'rèkairi et lo vat soff'rè è vingt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante.

 

Pou lo mècredi dèyh-(h)eût' di mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins cînq et lè jonêye, i f'rè moins dous'.

I f'rè di s'lo lo vat soff'rè è vîngt-cînq kilomètes è l'(h)oûre èvo des côps d'vat è quarante-cînq.

 

Pou lo jûdi dèyh-nûf di mwès d'janvî :

Tempèratures : lo paneuyt, i f'rè moins sept et lè jonêye, i f'rè zèrô.

I f'rè ca di s'lo et lo vat soff'rè è vîngt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo venr'di vîngt di mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins dèyhh et lè jonêye, cè s'rè i piat înk.

I f'rè tojos di s'lo et lo vat soff'rè è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Pou lo sèm'di vîngt-et-înk di mwès d'janvî :

Tempèratûres : lo paneuyt, i f'rè moins dôze et lè jonêye, cè s'rè ca i piat înk.

I f'rè tojos di s'lo et lo vat soff'rè ca è moins d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

 

Chattancout (55 - Verdun)

 

Pou le dimanche quinze don mois d'janvier :

Tempèratûres : pârnoyt, i f'ri moins in et la journaye, ça s'ri in piot in.

I n'y ari tout-plein d'nuâges et le vent soufful'ri à cinq kilomètes à l'(h)eure.

 

Pou le lundi seize don mois d'janvier :

Tempèratûres : pârnoyt, i f'ri moins trois et la journaye, i f'ri zèrô.

I n'y ari tout-plein d'nuâges et le vent soufful'ri à cinq kilomètes à l'(h)eure.

 

Pou le mârdi dix-sept don mois d'janvier :

Tempèratûres : pârnoyt, i f'ri moins sept et la journaye, i f'ri moins in.

Le temps vâ s'iclaircir et le vent soufful'ri à vingt kilomètes à l'(h)eure.

 

Pou le mercredi dix-(h)uit don mois d'janvier :

Tempèratûres : pârnoyt, i f'ri co moins six et la journaye, i f'ri co moins in.

I f'ri don soleil et le vent soufful'ri co à quinze kilomètes à l'(h)eure.

 

Pou le jeudi dix-neuf don mois d'janvier :

Tempèratûres : pârnoyt, i f'ri moins six et la journaye, i f'ri zèrô.

I f'ri co don soleil et le vent soufful'ri à vingt kilomètes à l'(h)eure avo dis côps d'vent à quarante.

 

Pou le venr'di vingt don mois d'janvier :

Tempèratûres : pârnoyt, i f'ri moins six et la journaye, ça s'ri in piot in.

I f'ri toujoûs don soleil et le vent soufful'ri à dix kilomètes à l'(h)eure.

 

Pou lo sam'di vingt-et-in don mois d'janvier :

Tempèratûres : pârnoyt, i f'ri co moins sept et la journaye, ça s'ri co in piot in.

I f'ri toujoûs don soleil et le vent soufful'ri à cinq kilomètes à l'(h)eure.

 

 

 

Failly (57 - Metz) :

 

Po lo dieumanche quinze don mwès d'janvieu :

Tempèratûres : lo pernut, i f'rè moins înk et lè jonâye, ça s'ri i piat dous'.

I n'y èrè tot-piein d'nuêges et lo vent hhoffeuyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo lundi sôze don mwès d'janvieu :

Tempèratûres : lo pernut, i f'rè moins treûhh et lè jonâye, cè s'rè i piat înk.

Lo temps vâ s'rèkiairi et lo vent hhoffeuyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mârdi dihh-sept don mwès d'janvieu :

Tempèratûres : lo pernut, i f'rè moins sept et lè jonâye, i f'rè zèrô.

Lo temps vâ ca s'rèkiairi et lo vent hhoffeuyerè è vingt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mèkeurdi dih-(h)ut' don mwès d'janvieu :

Tempèratûres : lo pernut, i f'rè moins hhihh et lè jonâye, i f'rè zèrô.

I f'rè don s'la et lo vent hhoffeuyerè ca è vingt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo jeûdi dih-nieuf don mwès d'janvieu :

Tempèratûres : lo pernut, i f'rè moins hhihh et lè jonâye, cè s'rè i piat dous'.

I f'rè ca don s'la et lo vent hhoffeuyerè è vingt kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo venr'di vingt don mwès d'janvieu :

Tempèratûres : lo pernut, i f'rè moins (h)ut' et lè jonâye, i f'rè treûhh.

I f'rè tojos don s'la et lo vent hhoffeuyerè è dihh kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo sèm'di vingt-et-înk don mwès d'janvieu :

Tempèratûres : lo pernut, i f'rè moins dihh et lè jonâye, i f'rè ca treûhh.

I f'rè tojos don s'la et lo vent hhoffeuyerè è moins d'cinq kilomètes è l'(h)oûre.

 

 

 

Lo Vèyti / Le Valtin (88 - Haut do HHlouhh / col de la Schlucht).

 

Po lo dîmonche quînze do moûs d'janvî :

Tempèratûres : lè neût, i fairè mons cînq et lè jonâye, i fairè zèrô.

Il y èrè quiques fiâmmohhes de nage et lo vat soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo lîndi sâze do moûs d'janvî :

Temèratûres : lè neût, i fairè moins (h)eût' et lè jonâye, i fairè mons trâhh.

Il y èrè trop-bé dis nouâyes et lo vat soff'rè è cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo mwâdi dêhh-sept do moûs d'janvî :

Tempèratûres : lè neût, i fairè mons nûf et lè jonâye, i fairè mons cînq.

Lo taps vè s'rèkiaihhi et lo vat soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis kûnps d'vat è quarante-cînq.

 

Po lo meurkedi dêh-(h)eût' do moûs d'janvî :

Tempèratûres : lè neût, i fairè mons (h)eût' et lè jonâye, i fairè mons qwète.

Lo taps vè co s'rèkiaihhi et lo vat soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre èvo dis kûnps d'vat è septante.

 

Po lo jûdi dêh-nûf do moûs d'janvî :

Tempèratûres : lè neût, i fairè mons dôze et lè jonâye, i fairè mons în.

I fairè do s'lo et lo vat soff'rè è quînze kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo vâr'di vîngt do moûs d'janvî :

Tempèratûres : lè neût, i fairè mons trôze et lè jonâye, i fairè mons în.

I fairè co do s'lo et lo vat soff'rè è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.

 

Po lo sèm'di vîngt-et-în do moûs d'janvî :

Tempèratûres : lè neût, i fairè mons nûf et lè jonâye, ça s'rè co în p'tit dous'.

I fairè tocoûs do s'lo et lo vat soff'rè co è mons d'cînq kilomètes è l'(h)oûre.